İptal İade Hakkı - Doğadayız

İPTAL İADE HAKKI

İş bu sözleşme 2017-2018 yılı içerisinde düzenlenecek olan doğadayız doğa sporları ve aktivite tatili organizasyonu paket tur hizmet sözleşmesidir ve her iki tarafında haklarını garanti altına almayı amaçlar. Doğadayız Doğa Sporları Tur.  Sey.  Taş. Tic. Ltd. Şti (acenta) turu satın alan kişi (katılımcı) arasında yapılmıştır.

İPTAL İADE: Herhangi bir nedenle iptal ve iadelerde kişiler geçerli olan iptal nedenini belgeli ve yazılı olarak acentaya bildirmek durumundadır (kendisinin ya da 1.derece akrabasının başına gelebilecek ölüm,  yaralanma, kaza, aktivite ve tatili icra edemeyeceğine dair sağlık durumları hamilelik ve benzeri. Kişilerin  eğitim hayatını etkileyen sınav tarih değişiklikleri ve benzeri durumlarda aktivite tarihine son 8 güne kadar zamanda iptal taleplerinde %100 iade yapılır. İade talebi şart ve koşullara göre kabul edildikten itibaren 14 iş günü içerisinde ödemeyi yapan kişi hesabına iadesi yapılır. (tüm bu istekler yazılı olarak rezervasyon yapan kişi tarafından bildirilmelidir.) İptal durumunda kişiler isterlerse tarih değişikliği devir ve içeride saklı tutma hakkını da kullanabilir.

PAKET TUR HİZMET SÖZLEŞMESİ – DOĞADAYIZ

Doğa sporları organizasyonu 2018 yılı için almış olduğunuz tatil paketinize istinaden, herhangi bir sebeple katılımcı olamayacağınız durumlarda kişilere sırası ile aşağıda belirtilen hakları temin eder.

1-Bir başkasına devretme hakkı:

Satın almış olduğunuz tatil paketini sizin şartlarınıza uygun bir başka kişiye devredebilirsiniz. (Değişiklikler rezervasyon yapan kişi tarafından yazılı olarak bildirilmelidir.) Son 8 gün bildirim süresi aşılmamış olması gerekmektedir. *Bir Başkasına Devir Hakkı Sadece 1 Kez Uygulanır.

2-Ödemiş olduğunuz ücreti içeride saklı tutma hakkı:

Satın almış olduğunuz tatil paketinize istinaden yapmış olduğunuz ödeme bedelini 2018 yılı içerisinde düzenlenecek olan 2018-2019 Doğadayız doğa sporları kamp organizasyonun da kullanabilirsiniz. (Rezervasyon yapan kişi değişikliği yazılı olarak mail yoluyla bildirmelidir.) Ya da Doğadayız doğa sporları organizasyonun düzenlemiş olduğu bir başka aktiviteye katılarak kullanabilirsiniz. Bildirim süresi son 8 gün aşmadan yazılı olarak bildirmek gerekmektedir.

3-Tarih değişiklik hakkı: Tatil zamanını belli olamayan çalışan kişiler  erken rezervasyon indirimlerini kaçırmamak adına  sembolik bir dönem seçerek alışverişlerini tamamlarlar  Sonradan tatil tarihi netleştiğinde satın almış olduğunuz tatil paketinizin tarihinde değişiklik yapabilirsiniz. Kişinin tarih değişikliği yapması durumunda değişiklik yapılan iki dönem arasındaki fiyat farkı kişinin rezervasyon yapmış olduğu tarihteki fiyatlar baz alınarak yapılır. Eğer değişiklik yapılmak istenen tarihte kontenjan dolmuş ise Doğadayız ekibi boş olan kontenjanlar hakkında kişileri bilgilendireceklerdir. (tüm bu istekler rezervasyon yapan kişi tarafından yazılı olarak “e-posta yoluyla” ”[email protected]” adresine bildirilmelidir.) *Tarih Değişiklik Hakkı Sadece 1 Kez Uygulanır. Son 8 gün bildirim süresi aşılmamış olması gerekmektedir.

4-Herhangi bir sebeple ya da olağanüstü haller dahilinde acenta hizmeti yerine getirmeyecek olursa katılımcıların ödemiş oldukları ücretleri ilan edilen tarihte  eksiksiz ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayalı düzenlenen Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16. Maddesi ile katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedelin  kendisine iade edileceği düzenlenmiştir.

6-Yukarıdaki durumlar gerçekleşmiş ise kişiye satın alım öncesinde sunulmuş olan promosyon ve kampanyalardan dolayı verilmiş olan  her türlü indirim bedeli bu süreçte  iade konusu yapılmaz Toplam bedelin dışında tutulur. Bunun dışında aksi belirtilmediği sürece her türlü kampanya ve indirimler birbiri ile birleştirilemez ilkesi uygulanır.

7-Organizasyonda belirtilen ve paket program içerisinde fiyata dahil olan aktivitelerden biri ya da birkaçı tatil süresi boyunca  hava muhalefeti,resmi engellemeler ya da teknik konulardan dolayı verilemeyebilir ise; bahse konu faaliyet ücreti kişilerin satın almış olduğu tarih baz alınarak maaliyet fiyatı üzerinden kişinin ödeme yapmış olduğu resmi hesabına iadesi yapılır.Ya da  benzeri maddi değerde başka faaliyetler önerir.Kişilerin seçimleri dahilinde hareket edilir.

8-Organizasyonda bahsi geçen aktiviteler için katılım alt üst yaş 18-55 şeklindedir. Yamaç paraşütü faaliyeti için en az 45 kg en çok erkeklerde 100 kg, kadınlarda 85 kg sınırlamaları vardır. Bungee jumping, rafting faaliyeti için en az 45 kg en fazla 100 kg sınırlaması vardır. Dalış faaliyeti ve kanyon faaliyeti için en fazla 100 kg sınırı mevcuttur.Hamile anneler programa katılabilirler Ancak bazı faaliyetlere katılmazlar.Bunun dışında Programa katılan kişilerin tatili icra ederken kendi sağlık ve vücut bütünlüğünü riske atacak türden varolan sağlık problemleri için mutlaka ön bilgilendirme yapmaları şarttır. Bunun için 05413368599 nolu telefondan bilgi alınız.Kişilerin Bahsi geçen kg  ve yaş alt ve üst sınırlamalarına bağlı olarak  hizmeti alıp alamayacakları  tatilin icra edildiği tarihteki verilere  bakılarak karar verilir.Bu durumda kişilere ücret iadesi yapılmaz Alternatif aktiviteler önerilir.

9-Programa yalnız katılacak bayan ve erkekler kendileri gibi yalnız gelen hemcinsleri başka katılımcılar ile müsaitlik durumuna göre 2 ve 3 kişilik  yada 1+1 odalarda eşleştirilerek  konaklatılır. Bu duruma organizasyon müsaitlik durumuna göre karar verir.

YUKARIDA BAHSİ GEÇEN TÜM AYRINTILAR paket tur hizmet sözleşmesi niteliğindedir. Turu satın alan katılımcı okudu anladı ve kabul ettiğini taahhüt eder.

Şirket merkez adresi:

Fethiye Merkez: Seden Otel, Ovacık mahallesi Ölüdeniz Caddesi 145. Sokak No: 4 Ovacık / Fethiye / Muğla

İstanbul Kadıköy Şube :

Tel: +90 216 336 85 98-95

GSM:05413368579-99

İ[email protected]