İPTAL- İADE HAKKI

İPTAL – İADE – TARİH DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

İş bu sözleşme 2021 yılı içerisinde düzenlenecek olan Doğadayız Doğa Sporları ve Aktivite Tatili Organizasyonu paket tur hizmet sözleşmesidir ve her iki tarafın da haklarını garanti altına almayı amaçlar. Doğadayız Doğa Sporları Tur. Sey. Taş. Tic. Ltd. Şti (acente) turu satın alan kişi (katılımcı) arasında yapılmıştır.

İptal – İade: Herhangi bir nedenle iptal ve iadelerde kişiler geçerli olan iptal nedenini belgeli ve yazılı olarak acentaya bildirmek durumundadır. (Kendisinin ya da 1.derece akrabasının başına gelebilecek ölüm,  yaralanma, kaza, aktivite ve tatili icra edemeyeceğine dair sağlık durumları, hamilelik vb. Kişilerin eğitim hayatını etkileyen sınav tarih değişiklikleri ve benzeri durumlarda aktivite tarihine son 8 gün kalaya kadarki zamanda iptal taleplerinde %100 iade yapılır. İade talebi şart ve koşullara göre kabul edildikten itibaren 14 iş günü içerisinde ödemeyi yapan kişinin hesabına iadesi yapılır. (Tüm bu istekler yazılı olarak rezervasyon yapan kişi tarafından bildirilmelidir) İptal durumunda kişiler isterlerse tarih değişikliği, devir ve içeride saklı tutma hakkını da kullanabilir.

PAKET TUR HİZMET SÖZLEŞMESİ – DOĞADAYIZ

Doğa sporları organizasyonu 2021 yılı için almış olduğunuz tatil paketinize istinaden, herhangi bir sebeple katılımcı olamayacağınız durumlarda kişilere sırası ile aşağıda belirtilen hakları temin eder.

1-Bir Başkasına Devretme Hakkı:

Satın almış olduğunuz tatil paketini sizin şartlarınıza uygun bir başka kişiye devredebilirsiniz. (Değişiklikler rezervasyon yapan kişi tarafından yazılı olarak bildirilmelidir) Son 8 gün bildirim süresinin aşılmamış olması gerekmektedir. Bir Başkasına Devir Hakkı Sadece 1 Kez Uygulanır.

2-Ödemiş Olduğunuz Ücreti İçeride Saklı Tutma Hakkı:

Tüketici gezinin başlamasına 8 gün kalana kadar  bir defaya mahsus olmak üzere paketini açığa alarak içeride saklı tutma hakkını kullanabilir.Bu durumda acenteye ödemiş olduğu bakiye içeride saklı tutulur. Kişi kendisi ya da devredeceği bir başkasına aynı yıl içerisinde ya da devam eden yılın yaz bitimine kadar Acentenin tüm ürünlerinde içeride saklı tuttuğu bakiyeyi kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bakiye yanar. Açığa alınan bakiyelerde iptal iade hakkı sonlanır. TÜKETİCİ, açığa aldığı bakiyesini bir başkasına devredebilir. Açığa alınan bakiyelerin aktif hale getirilmesi halinde GÜNCEL LİSTE FİYATLARI geçerlidir. TÜKETİCİ, tüm iptal/açığa alarak içeride saklı tutma taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTE‘sine sunmakla yükümlüdür.  Son 8 günlük dilime girilmiş ise açığa alma ve içeride saklı tutma hakkı ortadan kalkar.

3-Tarih değişiklik hakkı:

Tatil zamanı belli olamayan çalışan kişiler erken rezervasyon indirimlerini kaçırmamak adına sembolik bir dönem seçerek alışverişlerini tamamlayabilirler. Tatil tarihleri netleştiğinde satın alınan tatil paket programın tarihinde 1 defaya mahsus olmak kaydıyla değişiklik yapılabilir. Kişinin tarih değişikliği yapması durumunda değişiklik yapılan iki dönem arasındaki fiyat farkı kişinin rezervasyon yapmış olduğu tarihteki fiyatlar baz alınarak yapılır. Eğer değişiklik yapılmak istenen tarihte kontenjan dolmuş ise Doğadayız ekibi boş olan kontenjanlar hakkında kişileri bilgilendireceklerdir. (Tüm bu istekler rezervasyon yapan kişi tarafından yazılı olarak “e-posta yoluyla” ”[email protected]” adresine bildirilmelidir) Tarih Değişiklik Hakkı Sadece 1 Kez Uygulanır. Son 8 gün bildirim süresi aşılmamış olması gerekmektedir.

4-Herhangi bir sebeple ya da olağanüstü haller dahilinde acente hizmeti yerine getirmeyecek olursa katılımcıların ödemiş oldukları ücretleri ilan edilen tarihte eksiksiz ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayalı düzenlenen Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16. Maddesi ile katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedelin  kendisine iade edileceği düzenlenmiştir.

6-Yukarıdaki durumlar gerçekleşmiş ise kişiye satın alım öncesinde sunulmuş olan promosyon ve kampanyalardan dolayı verilmiş olan  her türlü indirim bedeli bu süreçte iade konusu yapılmaz, toplam bedelin dışında tutulur. Bunun dışında aksi belirtilmediği sürece her türlü kampanya ve indirimler birbiri ile birleştirilemez ilkesi uygulanır.

7-Organizasyonda belirtilen ve paket program içerisinde fiyata dahil olan aktivitelerden biri ya da birkaçı tatil süresi boyunca hava muhalefeti, resmi engellemeler ya da teknik konulardan dolayı verilemeyebilir ise; bahse konu faaliyet ücreti kişilerin satın almış olduğu tarih baz alınarak maliyet fiyatı üzerinden kişinin ödeme yapmış olduğu resmi hesabına iade yapılır ya da  benzeri maddi değerde başka faaliyetler önerilerek kişilerin seçimleri dahilinde hareket edilir.

8-Organizasyonda bahsi geçen aktiviteler için katılım alt-üst yaş 18-55 şeklindedir. Yamaç paraşütü faaliyeti için en az 45 kg. en çok erkeklerde 100, kadınlarda 85 kg. sınırlamaları vardır. Bungee jumping, rafting faaliyeti için en az 45 en fazla 100 kg. sınırlaması vardır. Dalış kanyon faaliyetleri için en fazla 100 kg. sınırı mevcuttur. Bunun dışında programa katılan kişilerin tatili icra ederken kendi sağlık ve vücut bütünlüğünü riske atacak türden var olan hizmet sözleşmesinde de anlatılan türden sağlık problemleri için aktivite öncesinde yazılı olarak mutlaka ön bilgilendirme yapmaları şarttır.Kişiler iptal iade kuralları yanısıra www.dogadayiz.net sitesinde beyan edilen ve de kendilerine onay sürecinde mail ortamında paylaşılan hizmet sözleşmesini de okuyup anladığını idrak ettiğini kabul ederler. Bu sorumluluk tükeciye aittir. Kişilerin bahsi geçen kg. ve yaş alt-üst sınırlamalarına bağlı olarak  hizmeti alıp alamayacaklarına tatilin icra edildiği tarihteki verilere bakılarak karar verilir. Bu durumda kişilere ücret iadesi yapılmaz. Alternatif aktiviteler önerilir.

9-Programa yalnız katılacak kadın ve erkekler kendileri gibi yalnız gelen hemcinsleri başka katılımcılar ile müsaitlik durumuna göre 2 ve 3 kişilik  ya da 4 kişilik 1+1 odalarda  eşleştirilerek konaklatılır. Bu duruma organizasyon müsaitlik durumuna göre karar verir.

YUKARIDA BAHSİ GEÇEN TÜM AYRINTILAR paket tur hizmet sözleşmesi niteliğindedir. Turu satın alan katılımcı okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini taahhüt eder.

Şirket merkez adresi:

Fethiye Merkez: Seden Otel, Ovacık Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi, 145. Sokak, No: 4 Ovacık – Fethiye / Muğla

İstanbul Kadıköy Şube :

Osmanağa Mahallesi, Söğütlüçeşme Caddesi, No: 37, D:Kat: 2, 34714 Kadıköy/İstanbul

Tel: +90 850 346 85 99

GSM:
+90 541 336 85 79
+90 541 336 85 99
+90 535 889 54 43

[email protected]