SSS - SIK SORULAN SORULAR • Doğadayız Aktivite Tatili

SSS – SIK SORULAN SORULAR

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR:

 • 1.1- Yellow Tour Travel 8513 Turizm Bakanlığı A sınıfı Turizm Seyehat Acentası (ACENTE olarak anılacaktır)

Doğadayız Doğa Spor. Tur. Sey. Taş. Tic. Ltd Şti. Merkez: Ölüdeniz Mah. 145 sok. No 4 Seden Otel Fethiye/MUĞLA Şube: Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. No: 37 Kat: 2, 34714 Kadıköy / İstanbul

 • 1.2- Paket turu ya da hizmeti dogadayiz.net sitesi üzerinden satın alan kişi. (TÜKETİCİ olarak anılacaktır)

Tüketici kendisi ve kendisinin dışındaki diğer kişiler adına rezervasyon yaptığı esnada acenteye bildirdiği kimlik bilgileri ve adresleri rezervasyon yaptığı www.dogadayiz.net sitesi üzerinde bildirdiği şekilde doğru beyanı olarak kabul edilir ve bildirdiği rezervasyon kayıtları ile sözleşmeye taraf olarak kabul edilir. 

MADDE 2-TARAFLARIN SORUMLULUKLARI:

 • 2.1- TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 • 2.2- ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ‘ye karşı sorumludur.
 • 2.3- TÜKETİCİ‘nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak ACENTE‘ye bildirmesi İyi niyetli TÜKETİCİ‘nin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. ACENTE Liderlik hizmetleri, resepsiyon hizmetleri, halkla ilişkiler ve misafir memnuniyeti, şikayet öneri kanalları ile misafirlerine yönelik her türlü kanalı misafir memnuniyeti adına ulaşılabilinir ve açık tutar. Tüketici hizmetin ifası esnasında yaşamış olduğu sorunları acenteye ya da acente yetkililerine yazılı olarak bildirmeden acenteyi maddi ve manevi yıpratacak şekilde hiçbir sosyal platformda tek taraflı hüküm ve yargı içerecek şekilde hareket etmemeyi, beyanda bulunmamayı kabul eder. Tüketiciler oluşabilecek her türlü krizde bu kanallar kullanılmadan organizasyona zarar verecek türden davranışlar sergilemeyeceklerini kabul ve beyan ederler.Aksi durumlarda yanlış ya da gerçeği yansıtmayan beyanlarından sorumlu olacaklarını kabul ederler.
 • 2.4- Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ’nin rezervasyon esnasında kullanmış olduğu kredi kartının bir başkasına ait olduğu yada bilgisi olmadan alışverişin yapılmış olduğu gerekçesiyle, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ACENTE‘ye ödememesi halinde TÜKETİCİ, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

MADDE 3 – İPTAL – DEVİR

 • 3.1- TÜKETİCİ’NİN İPTAL HAKKI: Tüketici hizmetin başlamasına 8 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine ACENTE kayıtsız şartsız en geç 14 iş günü sonunda iade eder. Son 8 günlük dilime girilmiş ise İptal Hakkı hakkı ortadan kalkar.
 • 3.2- TÜKETİCİ‘NİN TARİH DEĞİŞİKLİK HAKKI: Tüketici en geç gezinin başlamasının 8 gün öncesine kadar bir defaya mahsus olmak üzere tarih değişiklik hakkını kullanabilir. www.dogadayiz.net sitesi üzerinden rezervasyonunu yapmış olduğu tarihteki ilk rezervasyon tarihi ile değişiklik yapmak istediği tarih arasındaki fiyat farklarını devreden bakiye olarak ACENTE’YE ödemeyi yazılı olarak kabul ettiğini beyan ederek tarih değişiklik hakkını kullanabilir. TÜKETİCİ, tüm iptal/tarih değişiklik taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTE‘sine sunmakla yükümlüdür. Son 8 güne girilmiş ise tarih değişiklik hakkı ortadan kalkar.
 • 3.3- TÜKETİCİ DEVİR HAKKI: Tüketici gezinin başlamasına tam 8 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan kişi bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan sorumludur. TÜKETİCİ, tüm iptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTE’sine sunmakla yükümlüdür.
 • 3.4- TÜKETİCİ’NİN İÇERİDE SAKLI TUTMA HAKKI: Tüketici gezinin başlamasına 8 gün kalana kadar bir defaya mahsus olmak üzere paketini açığa alarak içeride saklı tutma hakkını kullanabilir.Bu durumda acenteye ödemiş olduğu bakiye içeride saklı tutulur. Kişi kendisi ya da devredeceği bir başkasına aynı yıl içerisinde ya da devam eden yılın yaz bitimine kadar Acentenin tüm ürünlerinde içeride saklı tuttuğu bakiyeyi kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bakiye yanar. Açığa alınan bakiyelerde iptal iade hakkı sonlanır. TÜKETİCİ, açığa aldığı bakiyesini bir başkasına devredebilir. Açığa alınan bakiyelerin aktif hale getirilmesi halinde GÜNCEL LİSTE FİYATLARI geçerlidir. TÜKETİCİ, tüm iptal/açığa alarak içeride saklı tutma taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTE‘sine sunmakla yükümlüdür. Son 8 günlük dilime girilmiş ise açığa alma ve içeride saklı tutma hakkı ortadan kalkar.
 • 3.5- TÜKETİCİ, cayma hakkının süresi olan son 8 gün içerisinde tek taraflı olarak cayması ve sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin tamamını ACENTE‘ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Bu durumda sadece ön ödeme yaparak rezervasyon oluşturarak www.dogadayiz.net sitesi üzerinden alışveriş yapan kişilerden kalan bakiyelerini acente zararı olarak TÜKETİCİ’den tahsil edilir.Tüketiciden kaynaklanan acentenin zararına sebep olan bu durumdan dolayı TÜKETİCİ acenteye tatil bedelinin tamamını kayıtsız şartsız ödemeyi kabul eder.
 • 3.6- TÜKETİCİ‘nin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline (iş görmesine) engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.
 • 3.7- TÜKETİCİ‘nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; ACENTE TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİ‘ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
 • 3.8-ACENTENİN İPTAL HAKKI
 • MÜCBİR SEBEP HALLERİ: Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentenin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller ACENTE/TÜKETİCİ için mücbir sebep sayılır.

Bu haller;

 • 3.8.a- Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.
 • 3.8.b- Türkiye de gidilecek il/ilçe sınırları içerisinde yer alan uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.
 • 3.8.c- Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri

Acente gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi kalkış saatinden 24 saat öncesinde ya da gezi esnasında iptal veya tehir edebilir. Bu durumdan dolayı tüketicinin tazminat hakkı yoktur. Yine ACENTE gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİ‘ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı konseptte hizmet kapsamındaki otel isimlerini , programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ve ziyaret ve aktivite sıramalarını değiştirebilir. Acente kendisinde bu hakları saklı tutar ve Bu durumdan dolayı tüketiciye tazminat hakkı doğmaz.

 • 3.9- Acente gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen bazı aktiviteler tatil süresi boyunca hava muhalafeti, resmi engellemeler veya benzeri öngörülemeyen mücbir nedenlerden dolayı verilemez ise; Acente bahsi geçen aktivite yerine sırasıyla ilk olarak başka muadil aktivite ya da aktiviteler önerir. Tüketicilerin kabul etmediği durumlarda rezervasyon yapmış olduğu tarih itibari ile aksayan hizmetin aktivite maliyet bedeli kadar geri ödemeyi tüketiciye ödemenin yapılmış olduğu aynı kanalla geri öder.
 • 3.10- ACENTE‘nin olası tur iptali bildirimleri, her TÜKETİCİ‘ ye münferiden yapabileceği gibi, internet sitesinde de duyurabilir. TÜKETİCİ bu durumu peşinen kabul eder.

MADDE 4-GENEL HÜKÜMLER

 • 4.1- TÜKETİCİ‘nin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur.
 • 4.2- Hizmetin verildiği sürelerde Tüketicinin Bagajları ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. TÜKETİCİ konaklayacağı otel,tesislerin ve aktivite alanları yine otel ve aktivite alanlarına transferde kullanılacak araçların tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir.
 • 4.3- TÜKETİCİ(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. www.dogadayiz.net sitesi üzerinden turu satın alan ve ön ödemesini gerçekleştiren rezervasyon sahibi kişiye Hizmet sözleşmesi kişinin rezervasyon esnasında bildirdiği mail adresine gönderilir ve tebliğ edilmiş sayılır. ACENTE‘nin rezervasyon sahibi kişi ve rezervasyonda bahsi geçen rezervasyon yapmış olduğu kişilere vereceği/vermiş olduğu hizmetler ve bedellerinin tahsili rezervasyon sahibi sahibi ve rezervasyonda bahsi geçen diğer TÜKETİCİ‘lere rücu hakkı saklıdır.
 • 4.4- Tüketici, kendisinin ve adına rezervasyon yapmış olduğu rezervasyonda belirtilen kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden dolayı (Kolluk kuvvetleri ve diğer resmi kurumlar sigorta, havayolu, otel ve benzeri kurum ve kuruluşlar) acente sorumlu değildir.Bu sorumluluk rezervasyon sahibi tüketiciye aittir.Tüketici rezervasyon esnasında bildirdiği irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5- PAKET TURUN İSMİ, SÜRESİ ve NİTELİKLERİ

 • 5.1- Turun tüm nitelikleri tüketicinin satın almış olduğu ürüne göre tüketicinin rezervasyon esnasında bildirdiği mail adresine gönderilen “Dijital Ürün Hizmet Sözleşmesi”nde bahsedildiği şekildedir. Ve paket tur sözleşmesi kapsamında her iki tarafında lehine verilecek olan hizmetin niteliklerini belirler. Her türlü muhalefet durumunda geçerli ve her iki tarafın da haklarını koruyacak olan hizmet tanımıdır. ACENTE dijital ortamda tebliğ sorumluluğunu taşır. Kişinin mailine tebliğ eder. Tüketici ise bilinçli tüketici kapsamında okuyup anlama sorumluluğunu taşır. Okuduğunu anladığını ve sartları kabul ederek satın aldığını kabul eder.
 • 5.2- 14 punto olarak düzenlenen işbu sözleşmeyi kendim ve rezervasyon esnasında belirttiğim şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımca okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte dijital ortamda mail adresime yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığım paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş olması halinde de geçerlidir.
MADDE 6- ERKEN GİRİŞ 
 
 • 6.A- Misafirler satın aldıkları programa ek; ücretini ödeyerek bir gün otele erken giriş seçeneğini işaretleyip satın almışlar ise otele giriş gününden 1 gün öncesinde otele giriş yapabilirler. Bu durumda kişilerin otele giriş saati ve oda teslimi 14.00-18.00 saatleri arasıdır. Bir gece erken giriş konaklaması ve akşam yemeğini kapsar. Misafir tarafından erken giriş satın alındığı halde otele giriş yapılmamış ise ya da geç giriş yapılmış ise acente odayı misafir için rezerve edip bir başkasına satamadığı için kişiye herhangi bir iade yapmaz. Misafirlerin erken giriş talepleri sadece ödemesi yapılmış ise geçerlidir. Sözlü rezervasyon talebi geçersiz sayılır. Kapıda ödeme kabul edilmez. 
 
MADDE 7- RİSK VE SORUMLULUK
 • 7.1- Tüm doğa sporlarında olduğu gibi yamaç paraşütü, rafting, tüplü dalış, jeep safari, kanyoning, rüzgar sörfü, kite sörf, tekne turu, atv safari, at safari, macera parkı, trekking, dağ bisikleti, sea kayak, kano, bungee jumping, kaya inişi ve tırmanışı, snowboard, kayak ve benzeri türden yapacak olduğum tüm aktivitelerde doğa sporları ve ekstrem sporların doğasında bulunan bir takım risklerin olduğunu, öngörülen ya da öngörülemeyen türden kazaların yaşanabileceğini, olumsuz durumların meydana gelebileceğini ve tüm bunlara bağlı olarak psikolojik yada fiziken zarar görebilme ihtimalim olduğunu biliyorum. Satın aldıktan sonra yazılı olarak tarafıma elektronik ortamda rezervasyon esnasında belirtmiş olduğum mail adresine gönderilen hizmet sözleşmesinde tarafıma/tarafımıza Doğadayız Organizasyonu tarafından aktarılan bu bilgileri okudum, anladım, özgür iradem ile bu organizasyona katılmaya karar verdim. Olası öngörülen ya da öngörülemeyen kaza durumlarından zarar görmem dahilinde ortaya çıkacak olan zarar ve ziyandan dolayı sadece organizasyon tarafından yapılmış olan aktivite sigortaları kapsamında bana verilen haklardan yararlanabileceğimi, tedavilerimin sadece sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşları tarafından ve belirtilen kapsamda yapılabileceğini biliyorum. Bunun dışındaki durumlar için önlem amaçlı istersem şahsım tarafından genişletilmiş yurtiçi seyahat sağlık sigortası yaptırabileceğim bilgisi tarafıma aktarıldı. Herhangi bir kaza yaşanması durumunda bana acentenin sunmuş olduğu aktivite kaza sigortası kapsamında verilmiş olan hakların dışında; Doğadayız Organizasyon Şirketi’nden maddi ya da manevi olarak başka bir talepte bulunmayacağımı, tazminat istemeyeceğimi, dava açmayacağımı kabul ederim. Yine herhangi bir şekilde organizasyon şirketinin ve markanın maddi ya da manevi zarar göreceği şekilde 3. kişilere ve sosyal medya platformlarına konuyu taşımayacağımı taahhüt ederim. Misafirin acenteye karşı kanuni sorumluluk borcu olan iyi niyet ve özenli davranış gösterme borcuna riayet eder nitelikte hareket edeceğimi kabul ve beyan ederim.
 • 7.2- Tüm aktivitelerde tarafıma aktivitelerin yapılabilmesi için temin edilen her türlü araç, malzeme ve ekipmanı güvenlik kuralları çerçevesinde amacına uygun şekilde kullanacağım. Güvenlik kurallarına aykırı davrandığım için tarafıma temin edilen bu ekipmanların tahrip olması ya da kaybolması durumunda ortaya çıkacak maddi ve manevi zararın tarafıma ait olduğunu ve ortaya çıkan zararın tarafımdan karşılanacağını biliyorum ve kabul ediyorum.
 • 7.3- Web sitemizde belirtilen çağrı merkezi numarası 08503468599 ‘dur. Burada yapılan görüşmeler kalite standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Bunun dışında web sitemizde belirtilenler de dahil olmak üzere hiçbir numaradan yapılan görüşmeler kayıt altına alınmamaktadır. Kvkk bilgi güvenliği kapsamında yapılan geriye dönük misafir görüşme kayıtları 3 ay boyunca arşivlenerek sonrasında silinmektedir. Üretici ve tüketici haklarını korumaya yönelik oluşabilecek iletişim eksikliklerini netleştirmek adına arşivlenen bu kayıtlar, amacı dışında kullanılmamaktadır ve 3. kişiler ile paylaşılmamaktadır. Yine oluşabilecek misafir uzlaşmazsızlıkları hasıl olduğunda 08503468599 çağrı merkezi üzerinden yapılan kayıtları iki tarafın rızası ve onayı dahilinde hak sahibi kişi ile paylaşılmaktadır.
 • 7.4- Tüm misafirlerimizin geldikleri yer, son günlerde ziyaret ettikleri ülkeler ve ülkemizde kendileriyle irtibata geçebilecek adres ve telefon numaraları paylaşmaları, Covid-19 sürecinde gerekirse kişisel bilgilerinin yetkili kurumlarla paylaşılacağına dair “KVKK gereği açık rızasının” alınması ve misafirin konaklama sürecinde veya sonrasında virüsün bulaşması da dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan dolayı konaklama işletmesinin hukuki bir sorumluluğu yoktur.
 • 7.5- Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tüm önlemler kişilerin ve toplumun sağlığı açısından 1. derece önem taşımaktadır ve Doğadayız Aktivite Tatil organizasyonundan paket tur satın alan herkes kabul etmiş sayılır. https://dogadayiz.net/covid19-onlemleri
 • 7.6- Yine organizasyon tarafından bu bilgilerin satın aldığım tarihte bana bildirildiğini ve organizasyona katılım için ön şart olduğunu, ancak istersem özgür iradem kapsamında son 8 güne kadar vazgeçme hakkımın olduğu tarafıma bildirildi. Ancak son 8 güne girildiğinde bu şartları kabul etmediğimden mütevellit tatilimi iptal etmek istersem; ödemiş olduğum ücretin iptal iade şartları gereği tarafıma geri ödenmeyeceğini, tarih değişikliği, bir başkasına devretme hakkı ve içeride saklı tutarak bir başka Doğadayız Organizasyonu’nda 1 yıl içerisinde kullanma haklarım olduğu bilgisi bana bildirildi. Organizasyonda tarafıma verilen tüm fotoğraf ve video çekimlerinin aksi yönde yazılı bir beyanım olmaması halinde Doğadayız Organizasyonu reklam platformlarında kullanılabileceğini biliyorum. Telif hakları kapsamında kabul ve beyan ederim.
MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME:
 • 8.1- İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Muğla/Fethiye Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir.
 • 8.2- TÜKETİCİ iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Okudum, anladım, özgür iradem ile kabul ettim. Ayrıca otele giriş esnasında ve aktivitelerden önce tarafıma sunulacak olan risk ve sorumluluk anlaşmalarını ve de tarafıma dijital ortamda sunulmuş olan tüm sözleşmeleri okuduğumu anladığımı tarafıma bildirildiğini kabul eden belgeyi ıslak imza altına alacağımı bu takdirde aktivitelerden ve paket programdan yararlabileceğimi kabul ve beyan ederim.
Gizlilik – KVKK

ÖNEMLİ BİLGİ: Yukarıdaki bilgilerin tamamı elektronik ortamda rezervasyon yapan kişinin Ip adresi ve her türlü kaydının tutulduğu veri saklama altyapısı dahilinde arşivlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı
Bugüne kadar DOĞADAYIZ olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da DOĞADAYIZ olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. DOĞADAYIZ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.
Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.

III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: DOĞADAYIZ, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede DOĞADAYIZ’nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: DOĞADAYIZ, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: DOĞADAYIZ, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: DOĞADAYIZ, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: DOĞADAYIZ, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

Önemle belirtelim ki, DOĞADAYIZ, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da DOĞADAYIZ tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verileri işlenen kişiler, DOĞADAYIZ tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. DOĞADAYIZ olarak bu haklara saygılıyız.

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre DOĞADAYIZ ‘a ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur.

Kişisel verilerin silinmesi
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Doğruluk ve veri güncelliği
DOĞADAYIZ bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. DOĞADAYIZ, müşteriler ya da DOĞADAYIZ ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi DOĞADAYIZ tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve DOĞADAYIZ de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. DOĞADAYIZ tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

IV. Veri işleme amaçları

DOĞADAYIZ’ın kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi

Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi
Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.

İş ve Çözüm Ortakları Verileri
DOĞADAYIZ, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

Reklam amaçlı veri işleme
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına DOĞADAYIZ riayet etmektedir.

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

Şirketin veri işlemesi

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. DOĞADAYIZ ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.
DOĞADAYIZ, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda DOĞADAYIZ, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak DOĞADAYIZ, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Çerez Politikası
DOĞADAYIZ, birçok web sitesinde olduğu gibi web sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. DOĞADAYIZ Çerez Politikası web sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu Politika’da gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerez Nedir?
Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Çerez Türleri

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:

Oturum Çerezleri:
 Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin ana işlevi web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler
: Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.

Birinci Taraf Çerezler:
 Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Üçüncü Taraf Çerezler:
 Üçüncü taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

DOĞADAYIZ’ye ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.

 Çerezleri Kullanım AmacıÇerez Türü
Google(analytics, doubleclick)Ölçümleme
Reklam
Site içi iyileştirme
İşlevsel ve analitik çerezler
Ticari çerezler
Facebook, İnstagram, ve benzeriReklamTicari çerezler
InsiderÖlçümleme
Reklam
Site içi iyileştirme
İşlevsel ve analitik çerezler
Ticari çerezler
HotjarÖlçümleme
Site içi iyileştirme
İşlevsel ve analitik çerezler
Ticari çerezler
3üncü taraf firmalar (criteo, rtbhouse)Reklamİşlevsel ve analitik çerezler
Ticari çerezler


DOĞADAYIZ Web Sitesinde Kullanılan Çerezler

DOĞADAYIZ, Gizlilik Politikası uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

Zorunlu Çerezler:
 Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

Analitik Çerezler: 
Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, web sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebiliriz.

İşlevsellik Çerezleri: Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

Hedefleme/Reklam Çerezleri:
 DOĞADAYIZ web sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da bu Politika’da gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Tarayıcı AdıLink
Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
Yandexhttps://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
Safarihttps://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak DOĞADAYIZ’ a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda DOĞADAYIZ talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, DOĞADAYIZ Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

İşlevsel ve Analitik
Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Üçüncü Taraf Çerezler
DOĞADAYIZ tur internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

Ticari çerezler
İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

Çerezleri nasıl silebilirim?

Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz.

VI. Çalışanlarımıza ait veriler

İş ilişkisi için verilerin işlenmesi
Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak DOĞADAYIZ, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.

Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme

DOĞADAYIZ, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.

Çalışanların Yararına İşlemeler

DOĞADAYIZ, özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de DOĞADAYIZ, çalışanlara ait verileri işleyebilir.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. DOĞADAYIZ ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler
Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.

Telekomünikasyon ve internet
Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç birini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

VII. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması

Kişisel veriler, DOĞADAYIZ tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile ve DOĞADAYIZ iştirakleri ile paylaşılabilir.

DOĞADAYIZ, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;
» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak DOĞADAYIZ’ın iş ortaklarına,
» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak DOĞADAYIZ’nin tedarikçilerine,
» Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak DOĞADAYIZ’ın çözüm ortaklarına,
» DOĞADAYIZ’ın iştiraklerine.

DOĞADAYIZ, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

VIII. Kişi Hakları
DOĞADAYIZ, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

DOĞADAYIZ tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.
Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. DOĞADAYIZ, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi www.dogadayiz.net adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak Ölüdeniz caddesi 145. Sok no Seden Otel 4 Fethiye/ Muğla adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Şirkete iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. DOĞADAYIZ, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

IX. Gizlilik İlkesi
İster çalışanlar isterse diğer kişilerin DOĞADAYIZ’daki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

X. İşlem güvenliği

DOĞADAYIZ tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

XI. Denetim
DOĞADAYIZ, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

XII. İhlallerin Bildirimi

DOĞADAYIZ, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

İletişim
Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız ve talepleriniz için aşağıdaki formun çıktısını alıp doldurduktan sonra, altta bulunan adrese iadeli taahhütlü mektup gönderebilirsiniz.

Kişisel Veri Bilgi Başvuru Formu

DOĞADAYIZ DOĞA SPORLARI TUR. SEY. TAŞ. TİC. ORG. LTD ŞTİ

Ölüdeniz caddesi 145. Sok no 4 seden otel Fethiye Muğla

İPTAL – İADE – TARİH DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

İş bu sözleşme 2021 yılı içerisinde düzenlenecek olan Doğadayız Doğa Sporları ve Aktivite Tatili Organizasyonu paket tur hizmet sözleşmesidir ve her iki tarafın da haklarını garanti altına almayı amaçlar. Doğadayız Doğa Sporları Tur. Sey. Taş. Tic. Ltd. Şti (acente) turu satın alan kişi (katılımcı) arasında yapılmıştır.

İptal – İade: Herhangi bir nedenle iptal ve iadelerde kişiler geçerli olan iptal nedenini belgeli ve yazılı olarak acentaya bildirmek durumundadır. (Kendisinin ya da 1.derece akrabasının başına gelebilecek ölüm,  yaralanma, kaza, aktivite ve tatili icra edemeyeceğine dair sağlık durumları, hamilelik vb. Kişilerin eğitim hayatını etkileyen sınav tarih değişiklikleri ve benzeri durumlarda aktivite tarihine son 8 gün kalaya kadarki zamanda iptal taleplerinde %100 iade yapılır. İade talebi şart ve koşullara göre kabul edildikten itibaren 14 iş günü içerisinde ödemeyi yapan kişinin hesabına iadesi yapılır. (Tüm bu istekler yazılı olarak rezervasyon yapan kişi tarafından bildirilmelidir) İptal durumunda kişiler isterlerse tarih değişikliği, devir ve içeride saklı tutma hakkını da kullanabilir.

PAKET TUR HİZMET SÖZLEŞMESİ – DOĞADAYIZ

Doğa sporları organizasyonu 2021 yılı için almış olduğunuz tatil paketinize istinaden, herhangi bir sebeple katılımcı olamayacağınız durumlarda kişilere sırası ile aşağıda belirtilen hakları temin eder.

1-Bir Başkasına Devretme Hakkı:

Satın almış olduğunuz tatil paketini sizin şartlarınıza uygun bir başka kişiye devredebilirsiniz. (Değişiklikler rezervasyon yapan kişi tarafından yazılı olarak bildirilmelidir) Son 8 gün bildirim süresinin aşılmamış olması gerekmektedir. Bir Başkasına Devir Hakkı Sadece 1 Kez Uygulanır.

2-Ödemiş Olduğunuz Ücreti İçeride Saklı Tutma Hakkı:

Tüketici gezinin başlamasına 8 gün kalana kadar  bir defaya mahsus olmak üzere paketini açığa alarak içeride saklı tutma hakkını kullanabilir.Bu durumda acenteye ödemiş olduğu bakiye içeride saklı tutulur. Kişi kendisi ya da devredeceği bir başkasına aynı yıl içerisinde ya da devam eden yılın yaz bitimine kadar Acentenin tüm ürünlerinde içeride saklı tuttuğu bakiyeyi kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bakiye yanar. Açığa alınan bakiyelerde iptal iade hakkı sonlanır. TÜKETİCİ, açığa aldığı bakiyesini bir başkasına devredebilir. Açığa alınan bakiyelerin aktif hale getirilmesi halinde GÜNCEL LİSTE FİYATLARI geçerlidir. TÜKETİCİ, tüm iptal/açığa alarak içeride saklı tutma taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTE‘sine sunmakla yükümlüdür.  Son 8 günlük dilime girilmiş ise açığa alma ve içeride saklı tutma hakkı ortadan kalkar.

3-Tarih değişiklik hakkı:

Tatil zamanı belli olamayan çalışan kişiler erken rezervasyon indirimlerini kaçırmamak adına sembolik bir dönem seçerek alışverişlerini tamamlayabilirler. Tatil tarihleri netleştiğinde satın alınan tatil paket programın tarihinde 1 defaya mahsus olmak kaydıyla değişiklik yapılabilir. Kişinin tarih değişikliği yapması durumunda değişiklik yapılan iki dönem arasındaki fiyat farkı kişinin rezervasyon yapmış olduğu tarihteki fiyatlar baz alınarak yapılır. Eğer değişiklik yapılmak istenen tarihte kontenjan dolmuş ise Doğadayız ekibi boş olan kontenjanlar hakkında kişileri bilgilendireceklerdir. (Tüm bu istekler rezervasyon yapan kişi tarafından yazılı olarak “e-posta yoluyla” ”iletisim@dogadayiz.net” adresine bildirilmelidir) Tarih Değişiklik Hakkı Sadece 1 Kez Uygulanır. Son 8 gün bildirim süresi aşılmamış olması gerekmektedir.

4-Herhangi bir sebeple ya da olağanüstü haller dahilinde acente hizmeti yerine getirmeyecek olursa katılımcıların ödemiş oldukları ücretleri ilan edilen tarihte eksiksiz ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayalı düzenlenen Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16. Maddesi ile katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedelin  kendisine iade edileceği düzenlenmiştir.

6-Yukarıdaki durumlar gerçekleşmiş ise kişiye satın alım öncesinde sunulmuş olan promosyon ve kampanyalardan dolayı verilmiş olan  her türlü indirim bedeli bu süreçte iade konusu yapılmaz, toplam bedelin dışında tutulur. Bunun dışında aksi belirtilmediği sürece her türlü kampanya ve indirimler birbiri ile birleştirilemez ilkesi uygulanır.

7-Organizasyonda belirtilen ve paket program içerisinde fiyata dahil olan aktivitelerden biri ya da birkaçı tatil süresi boyunca hava muhalefeti, resmi engellemeler ya da teknik konulardan dolayı verilemeyebilir ise; bahse konu faaliyet ücreti kişilerin satın almış olduğu tarih baz alınarak maliyet fiyatı üzerinden kişinin ödeme yapmış olduğu resmi hesabına iade yapılır ya da  benzeri maddi değerde başka faaliyetler önerilerek kişilerin seçimleri dahilinde hareket edilir.

8-Organizasyonda bahsi geçen aktiviteler için katılım alt-üst yaş 18-55 şeklindedir. Yamaç paraşütü faaliyeti için en az 45 kg. en çok erkeklerde 100, kadınlarda 85 kg. sınırlamaları vardır. Bungee jumping, rafting faaliyeti için en az 45 en fazla 100 kg. sınırlaması vardır. Dalış kanyon faaliyetleri için en fazla 100 kg. sınırı mevcuttur. Bunun dışında programa katılan kişilerin tatili icra ederken kendi sağlık ve vücut bütünlüğünü riske atacak türden var olan hizmet sözleşmesinde de anlatılan türden sağlık problemleri için aktivite öncesinde yazılı olarak mutlaka ön bilgilendirme yapmaları şarttır.Kişiler iptal iade kuralları yanısıra www.dogadayiz.net sitesinde beyan edilen ve de kendilerine onay sürecinde mail ortamında paylaşılan hizmet sözleşmesini de okuyup anladığını idrak ettiğini kabul ederler. Bu sorumluluk tükeciye aittir. Kişilerin bahsi geçen kg. ve yaş alt-üst sınırlamalarına bağlı olarak  hizmeti alıp alamayacaklarına tatilin icra edildiği tarihteki verilere bakılarak karar verilir. Bu durumda kişilere ücret iadesi yapılmaz. Alternatif aktiviteler önerilir.

9-Programa yalnız katılacak kadın ve erkekler kendileri gibi yalnız gelen hemcinsleri başka katılımcılar ile müsaitlik durumuna göre 2 ve 3 kişilik  ya da 4 kişilik 1+1 odalarda  eşleştirilerek konaklatılır. Bu duruma organizasyon müsaitlik durumuna göre karar verir.

YUKARIDA BAHSİ GEÇEN TÜM AYRINTILAR paket tur hizmet sözleşmesi niteliğindedir. Turu satın alan katılımcı okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini taahhüt eder.

Şirket merkez adresi:

Fethiye Merkez: Seden Otel, Ovacık Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi, 145. Sokak, No: 4 Ovacık – Fethiye / Muğla

İstanbul Kadıköy Şube :

Osmanağa Mahallesi, Söğütlüçeşme Caddesi, No: 37, D:Kat: 2, 34714 Kadıköy/İstanbul

Tel: +90 850 346 85 99

GSM:
+90 541 336 85 79
+90 541 336 85 99
+90 535 889 54 43

iletisim@dogadayiz.net

DOĞADAYIZ DOĞA SPORLARI TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ

COVID-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER

Sevgili Katılımcılarımız,

COVID–19 salgını ile mücadelede, vaka sayılarındaki düşüşler ve yapılan yeni resmi açıklamalar neticesinde ülkemizde normalleşme süreci başladı.

Doğadayız Aktivite Tatil Organizasyonu olarak, her yıl binlerce misafirimiz ile bulutlar arasında uçuyor, maviliğe dalıyor, maceraya kürek çekiyor ve kanyonları keşfediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, bizimle ekstrem doğa sporlarını deneyimleyen tüm katılımcılarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir ve önceliğimiz olacaktır.

2021 yaz sezonunda da bizi tercih edecek misafirlerimizin güvenle tatil yapabilmeleri ve kendi evlerinde gibi rahat hissedebilmeleri icin organizasyonumuzda alınan COVID-19 önlemlerini sizlerle paylasmak istiyoruz.Yeni normalimize uyum sağlamamız gereken bugünlerde, evde geçirdiğimiz günlerin acısını hep beraber ve tedbirleri elden bırakmadan çıkaracağız.  Doğadayız Aktivite Tatil otelleri ve aktivite departmanlarımızda aldığımız önlemleri aşağıda sizler için sıraladık.

ÖNEMLİ: Turizm Bakanlığı, Otelciler Birliği ve Bilim Kurulu nezdinde belirlenen ve tarafımıza bildirilen tüm şartlar uygulamaya konacak ve tedbirler güncellenecektir. İleriki aylarda, resmi makamlar tarafından iyileşme ve normalleşme süreci kapsamında esneklikler gerçekleştirilir ise tedbirler yeniden revize edilecek ve sizlerle paylaşılacaktır. Alınacak tüm önlemler, katılımcılarımızın sağlığı ve güvenliği kapsamında her an yeniden değerlendirilmeye açık olacak ve  misafirlerimizden gelecek geri bildirimler ile güncellenecektir.

 • OTELLER KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER

1.1 Otel Kapasitesi

 •  Otellerimizde ve konaklama kişi sayısında sosyal mesafe düzenine geçilerek kontenjan kısıtlaması yapılacaktır.

ÖNEMLİ: Doğadayız Aktivite Tatili otellerinde sadece Doğadayız katılımcıları konaklamaktadır. Dışarıdan misafir kabul edilmemektedir. Tüm katılımcılarımız paket tur kapsamında belirli günlerde giriş ve çıkış yaparlar.

1.2   Otele Giriş, Resepsiyon Hizmetleri ve Bilgilendirme-Tanışma Toplantısı

 •  Katılımcılarımızın otele girişinde,  personelimiz tarafından temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklığı ölçümü yapılacak, kayıt ve imza altına alınacaktır. Vücut sıcaklığının yanı sıra hastalık belirtileri (öksürük, ateş ve benzeri) gözlemlenen kişiler tespit edilerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri sağlanacaktır.
 • Otel girişinde dezenfektanlı paspaslar ile ayakkabı temizliği yapılması sağlanacaktır.
 • Otele giriş ve çıkış günlerinde resepsiyondaki yoğunluğu azaltmak adına giriş ve çıkış işlemleri ile ilgili bilgilendirme hizmeti katılımcılarımıza dijital ortamda yapılacaktır. Katılımcımız otele gelmeden gerekli duyulan bilgiler temin edilerek check-in işlemlerinin en kısa sürede yapılması ve odalara yerleşmeleri sağlanacaktır.
 •  Odaların hazır olmadığı durumlarda; katılımcılarımızın odaları hazır olana kadar geçen sürede eşyaları otel emanet kısmında tutularak, kişilerin tercihlerine göre otelin restoran, havuz, güneşlenme alanı ya da sosyal alanlardan yararlanmaları sağlanacaktır. Odalar eski katılımcılarımızın çıkışından belli saat ve süre sonunda yeni katılımcılarımızın kullanımına sunulacaktır. Sağlık ve güvenlik açısından bekleme sürelerine riayet edilecektir.
 • Giriş ve bekleme alanları sosyal mesafe kapsamında işaretlenerek oturma ve bekleme düzeni bu çerçevede düzenlenecektir.
 • Oteldeki tüm ortak kullanım alanlarında maske kullanımı zorunlu olacaktır. Bunun için kişilere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Maskesi olmayan katılımcılarımız için organizasyon tarafından maske temin edilecektir.
 • Organizasyon kapsamında verilmesi gereken tüm bilgilendirmeler sosyal mesafenin korunduğu oturma düzeninde ve ses sistemi, mikrofon ve gerekli teknolojik altyapı kullanılarak verilecektir. Mümkün mertebe misafir iletişimleri için liderlik hizmetleri ve oluşturulan whatsapp gruplarından bilgilendirmeler yapılmaya özen gösterilecektir.

Guvenli Turizm

Tüm bunların yanısıra Doğadayız Doğa Sporları Oteli Seden Otel, FQS Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından verilen Güvenli Turizm Sertifikası’nı da almaya hak kazanmıştır. FQS-248 Belge Numaralı Güvenli Turizm Sertifikamız ile otelimizde huzurla konaklayabilirsiniz.

1.3 Konaklama ve Temizlik Hizmetleri

 • Odaların genel temizliği, temizlik personeli tarafından her gün yapılacaktır.
 • Katılımcılarımıza odaları nevresim, çarşaf, yastık kılıfı, pike, havlular ve benzeri  malzemelerin değişimi yapılmış, oda hijyeni sağlanmış şekilde teslim edilecek ve aynı işlem her 3 günde bir tekrar edecektir.
 • Hafta boyunca katılımcılarımızın konakladığı odalarda temizlik personelinin haricinde ilaçlama personeli tarafından, her gün katılımcılarımız aktiviteye gittiğinde UVL sistemi ile organik ilaç kullanılarak dezenfekte edilecektir.
 • Dezenfeksiyon işlemi katlar, koridorlar ve ortak kullanım alanları için de her gün tekrar edilecektir.
 • Yapılan bu çalışmalar katılımcılarımızın görebileceği şekilde katlarda ve temizlik panolarında afişe edilecektir. Katılımcılarımız odalarının temizlendiği gün ve zamanı, hangi işlemlerin yapıldığını şeffaf bir şekilde görülebilecektir.
 • Odalardaki televizyon ve klima kumandaları her katılımcımız otelden ayrıldığında dezenfekte edilecektir.
 • Temizlik sırasında, her oda için ayrı ayrı tek kullanımlık bezler kullanılacaktır.
 • Klimaların filtreleri düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte edilecek ve kayıt altına alınacaktır.

 

 • Odalarda tek kullanımlık malzemelerin kullanılması için düzenleme ve sadeleştirme yapılacaktır.
 • Odaların bulunduğu her kat girişinde dezenfektanlı paspaslar ile ayakkabı temizliği yapılması sağlanacaktır.
 • Otelimizin alt yapısında bulunan Ultraviyole Su Temizleme Cihazı, Ph Dengeleme Cihazı ve ölçümlü Klorlama Sistem Cihazı sayesinde havuz suyu da dahil olmak üzere otel içerisinde kullanılan sular Ultraviyole Su Temizleme sistemlerinde temizlenerek, Klorlama ve Yumuşatma cihazından geçirildikten sonra misafirlerimizin kullanımına sunulacaktır. Misafirlerimiz bu sistemleri yerinde görüp nasıl çalıştığını gözlemleyebileceklerdir.
 •  Yıkama ve çamaşırhane servisi otelimizin kendi bünyesinde  bulunmaktadır. Sanayi tipi yıkama ve kurutma altyapısına sahip olan otelimizde odalarda kullanılan havlu, çarşaf, nevresim ve benzeri tüm malzemelerin 90  dereceye kadar ve tercih edilen temizleme ürünleri ile hassas bir şekilde dezenfektesi sağlanmaktadır.

1.4 Restoran ve Ortak Kullanım Alanları

 • Otelin giriş, resepsiyon, restoran, tuvaletler, havuz alanı, bar ve benzeri tüm ortak kullanım alanlarında çok sayıda temizlik dezenfektanı bulundurulacaktır.
 • Restoran ve ortak kullanım alanları temizlik personelinin haricinde ilaçlama personeli tarafından, her gün katılımcılarımız aktiviteye gittiğinde UVL sistemi ile organik ilaç kullanılarak dezenfekte edilecektir.
 • Havuz çevresi, güneşlenme alanı, restoran ve bar çevresinde sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecek ve işaretlenecektir.
 • Otelde alınacak kahvaltı ve akşam yemekleri (öğle yemeği aktivite alanındadır) ve su/çay/kahve servisi personel tarafından masaya servis edilecektir.
 • Masalarda ve serviste kullanılan bıçak, çatal ve kaşık tek kullanımlık ambalajda servis edilecektir. Tuzluk ve biberlik setleri yerine tek kullanımlık kürdan, şeker, tuz, karabiber kullanıma sunulacaktır.
 •  Yemek servis saatlerinde ücretsiz verilecek limitsiz soft içecekler ise sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde bardan self-servis şeklinde alınacaktır.
 • Otelde kullanılan her türlü ekipmanın rutin temizliklerine ekstra özen gösterilecek ve misafir kullanımına sunulacaktır.
 •  Yiyecek-İçecek ünitelerinin giriş bölümünde el dezenfektanı bulunacaktır.

1.5   Çalışan Personeller

 •  Personelin işe alım ve çalışma sürecinde sağlık kontrollerine ekstra özen gösterilecektir.
 • COVID-19 kapsamında güvenlik ve sağlık tedbirleri bütün personellerimiz tarafından eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Personele maske ve eldiven kullanımı zorunlu olacaktır.
 • Tüm personelin hijyen eğitimleri sık sık revize edilecektir.
 • İşe geliş ve gidişlerde personelin vücut ısıları ölçülerek kayıt altına alınacaktır. Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzemesi kullanmalarına, fiziksel temasın azaltılmasına ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınacaktır.

 

 •  TÜPLÜ DALIŞ DEPARTMANI KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER

2.1 Dalış Teknesine Ulaşım ve Tekneye Giriş

 • Tekneye ulaşım için kullanılacak transfer araçlarında da %60 kapasite ile sosyal mesafe kapsamında taşıma yapılması öngörülmektedir. Bu konuda Bilim Kurulu ve resmi kurumların alacağı tedbirler eksiksiz hayata geçirilecektir.
 • Transfer araçlarımız ilaçlama personeli tarafından organik ilaç kullanılarak dezenfekte edilecektir. Yapılan bu çalışmalar katılımcılarımızın görebileceği şekilde yayınlanacaktır
 • Aktiviteye katılacak tüm katılımcılarımızın transfer aracına binmeden önce personelimiz tarafından temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklığı ölçümü yapılacak, kayıt ve imza altına alınacaktır. Vücut sıcaklığının yanı sıra hastalık belirtileri (öksürük, ateş ve benzeri) gözlemlenen kişiler tespit edilerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri sağlanacaktır.
 • Yolcuların ve personelin maske kullanımı dahilinde transferleri yapılacaktır. Yolcunun maskesi yok ise  temin edilecektir.
 • Tekne girişinde dezenfektanlı paspas ile ayakkabı temizliği yapılması sağlanacaktır.

2.2 Dalış Teknesi ve Ortak Kullanım Alanları

 • Teknemizin taşıma kapasitesi %60 ile sınırlandırılarak sosyal mesafe kurallarına uyulacaktır.
 • Ortak kullanım alanlarında katılımcılarımızın maske kullanımları zorunlu olacaktır.
 • Teknemizin ortak kullanım alanlarında el dezenfektanları bulundurulacaktır.
 • Ortak kullanım alanlarında gerekli uyarı ve ikaz tabelaları ile misafirlerimiz bilgilendirilecektir.
 • Toplu alanlarda verilmesi gereken aktivite bilgilendirmeleri; ses sistemi, mikrofon ve benzeri teknolojik altyapı kullanılarak ve sosyal mesafe oturma kurallarına uyularak verilecektir.
 • Teknemizdeki güneşlenme ve oturma alanları sosyal mesafe kapsamında yeniden düzenlenecektir.
 • Dalış teknemiz, ilaçlama personeli tarafından organik ilaç kullanılarak dezenfekte edilecektir. Yapılan bu çalışmalar katılımcılarımızın görebileceği şekilde yayınlanacaktır

2.3 Öğle Yemeği

 • Yeme içme alanlarında yoğunluk olmaması maksadı ile iki dalış arası sıralama yapılarak ve sosyal mesafeye özen gösterilerek yemek alınması sağlanacaktır.
 • Dalış teknemizde verilecek her türlü yiyecek ve içecek tek elden hazırlanarak, yine tek elden camekan servis gibi kapalı alanlardan doğrudan katılımcılarımıza servis edilecektir.
 • Çalışanların sağlık kontrolleri eksiksiz yapılacaktır ve COVID-19 tedbirleri kapsamında alınması gereken tüm önlemlere  personel tarafından da eksiksiz riayet edilecektir.

2.4 Tüplü Dalış Aktivitesi ve Ekipman Kullanımı

 • Katılımcılarımız tüplü dalış aktivitesini dalış eğitmenleri gözetiminde birebir gerçekleştirecektir.
 • Kişiye özel, günlük temizliği yapılmış bir adet maps-ağızlık verilecektir. Gün boyunca dalışlar sırasında aynı maps kullanılacaktır.
 • Kişiye özel, günlük temizliği yapılmış bir adet dalış kıyafeti verilecektir. Gün boyunca dalışlar sırasında aynı kıyafet kullanılacaktır.
 • Dalış maskeleri her dalış öncesi ve sonrası organik dezenfektan ile temizlenecektir.
 • Regülatörler her dalış öncesi ve sonrası insan sağlığına zarar vermeyen organik temizleyiciler ile temizlenecektir. Regülatörlerin ağızlık ve mapsleri kişiye özel hale getirilerek kullanıma sunulacaktır.
 • Tüplerimize hava bastığımız kompresörün ve filtre bakımlarının yetkili servis tarafından tam ve eksiksiz yapıldığına dair resmi belgeler katılımcılarımız ile şeffaf bir şekilde paylaşılacak ve teknemizde afişe edilecektir
 • Tüp Bakım Merkezi ve Dolum Tesisi’ni görmek isteyen misafirlerimiz, Doğadayız Aktivite Tatil Otellerinde süreci yakından izleyebileceklerdir.

2.5   Dalgıçlarımız ve Tekne Personeli

 • Personelin işe alım ve çalışma sürecinde sağlık kontrollerine ekstra özen gösterilecektir. Çalışanların sezon içerisinde sağlık kontrolleri eksiksiz yapılacaktır.
 • COVID-19 kapsamında güvenlik ve sağlık tedbirleri bütün personellerimiz tarafından eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Personele maske ve eldiven kullanımı zorunlu olacaktır.
 • Tüm personelin hijyen eğitimleri sık sık revize edilecektir.
 • İşe geliş ve gidişlerde personelin vücut ısıları ölçülerek kayıt altına alınacaktır. Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzemesi kullanmalarına, fiziksel temasın azaltılmasına ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınacaktır.
 • Bunlar haricinde personel ve misafir güvenliği açısından sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları, alınan geri bildirimler nezdinde yapılmaya devam edilecektir.

ÖNEMLİ: Doğadayız Doğa Sporları Organizasyonu olarak almış olduğumuz önlemler dışında Turizm Bakanlığı  ve Bilim Kurulu ortak çalışması kapsamında ve resmi kurum ve kuruluşlar tarafından tarafımıza bildirilen her türlü ek önlem hızlıca yerine getirilecektir.

 • RAFTİNG DEPARTMANI KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER

3.1 Rafting Tesisine Ulaşım

 • Tesise ulaşım için kullanılacak transfer araçlarında da %60 kapasite ile sosyal mesafe kapsamında taşıma yapılması öngörülmektedir. Bu konuda Bilim Kurulu ve resmi kurumların alacağı tedbirler eksiksiz hayata geçirilecektir.
 • Transfer araçlarımız her transfer öncesi genel temizlenecek ve ilaçlama personeli tarafından organik ilaç kullanılarak dezenfekte edilecektir. Yapılan bu çalışmalar katılımcılarımızın görebileceği şekilde yayınlanacaktır
 • Aktiviteye katılacak tüm katılımcılarımızın transfer aracına binmeden önce personelimiz tarafından temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklığı ölçümü yapılacak, kayıt ve imza altına alınacaktır. Vücut sıcaklığının yanı sıra hastalık belirtileri (öksürük, ateş ve benzeri) gözlemlenen kişiler tespit edilerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri sağlanacaktır.
 • Yolcuların ve personelin maske kullanımı dahilinde transferler yapılacaktır. Yolcunun maskesi yok ise  temin edilecektir.
 • Transfer aracına binmeden ve tesis girişinde dezenfektanlı paspaslar ile ayakkabı temizliği yapılması sağlanacaktır.

3.2 Rafting Tesisi ve Ortak Kullanım Alanları

 • Tesisimizin günlük kapasitesi %60 ile sınırlandırılarak sosyal mesafe kurallarına uyulacaktır.
 • Ortak kullanım alanlarında katılımcılarımızın maske kullanımları zorunlu olacaktır.
 • Tesisimizin ortak kullanım alanlarında el dezenfektanları bulundurulacaktır.
 • Ortak kullanım alanlarında gerekli uyarı ve ikaz tabelaları ile misafirlerimiz bilgilendirilecektir.
 • Toplu alanlarda verilmesi gereken aktivite bilgilendirmeleri; ses sistemi, mikrofon ve benzeri teknolojik altyapı kullanılarak ve sosyal mesafe oturma kurallarına uyularak verilecektir.
 • Teknemizdeki güneşlenme ve oturma alanları sosyal mesafe kapsamında yeniden düzenlenecektir.
 • Rafting tesisimiz ilaçlama personeli tarafından organik ilaç kullanılarak dezenfekte edilecektir. Yapılan bu çalışmalar katılımcılarımızın görebileceği şekilde yayınlanacaktır

3.3 Öğle Yemeği

 • Yeme içme alanlarında yoğunluk olmaması adına sıra ile ve sosyal mesafeye özen gösterilerek yemek alımı sağlanacaktır.
 • Rafting tesisimizde verilecek her türlü yiyecek ve içecek tek elden hazırlanarak, yine tek elden camekan servis gibi kapalı alanlardan doğrudan katılımcılarımıza servis edilecektir.
 • Çalışanların sağlık kontrolleri eksiksiz yapılacaktır ve COVID-19 tedbirleri kapsamında alınması gereken tüm önlemlere  personel tarafından da eksiksiz riayet edilecektir.

3.4   Rafting Aktivitesi ve Ekipman Kullanımı

 • Aktivite öncesinde katılımcılarımızın güvenliği için gerekli olan kaskcan yeleğikürekbot gibi  tüm ekipmanlar organik dezenfektan ile temizlenerek katılımcılarımızın kullanımına sunulacaktır. Her aktivite öncesinde yapılan ekipman temizlikleri kayıt altına alınacaktır. Yapılan bu çalışmalar katılımcılarımızın görebileceği şekilde yayınlanacaktır
 • Kasklarşeffaf siperlik ile daha korunaklı hale getirilecektir.
 • Hem nehir rehberlerimizin hem de katılımcılarımızın aktivite esnasında siperli kask kullanımı zorunlu olacaktır.
 • Rafting botlarının taşıma kapasitesi 8+1’den 6+1’e düşürülerek sosyal mesafe aralığı kapsamında daha güvenli taşıma yapılması sağlanmış olacaktır.
 • Rafting personellerimiz ilk yardım çantasında temizlik dezenfektanı bulunduracak ve katılımcılarımızın talep etmesi durumunda kullanımına sunacaktır.
 • Nehir yolculuğunu yönetecek Nehir Rehberi ve aktiviteye katılacak kişilerin, aktivite öncesi görevli personel tarafından vücut sıcaklık ölçümleri rafting toplanma noktasında önlem amaçlı 2. defa yapılarak Risk ve Sorumluluk Formları ile birlikte kayıt altına alınacaktır. Vücut sıcaklığının yanı sıra hastalık belirtileri (öksürük, ateş ve benzeri) gözlemlenen kişiler tespit edilerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri sağlanacaktır.
 • Rafting başlangıç noktasında nehir rehberlerimiz kendi rafting botuna özel uygulamalı bilgilendirmeyi sosyal mesafe kurallarına uyarak verecektir.

3.5   Nehir Rehberleri ve Tesis Personeli

 • Personelin işe alım ve çalışma sürecinde sağlık kontrollerine ekstra özen gösterilecektir. Çalışanların sezon içerisinde sağlık kontrolleri eksiksiz yapılacaktır.
 • COVID-19 kapsamında güvenlik ve sağlık tedbirleri bütün personellerimiz tarafından eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Personele maske ve eldiven kullanımı zorunlu olacaktır.
 • Tüm personelin hijyen eğitimleri sık sık revize edilecektir.
 • İşe geliş ve gidişlerde personelin vücut ısıları ölçülerek kayıt altına alınacaktır. Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzemesi kullanmalarına, fiziksel temasın azaltılmasına ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınacaktır.
 • Bunlar haricinde personel ve misafir güvenliği açısından sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları, alınan geri bildirimler nezdinde yapılmaya devam edilecektir.

ÖNEMLİ: Doğadayız Doğa Sporları Organizasyonu olarak almış olduğumuz önlemler dışında Turizm Bakanlığı  ve Bilim Kurulu ortak çalışması kapsamında ve resmi kurum ve kuruluşlar tarafından tarafımıza bildirilen her türlü ek önlem hızlıca yerine getirilecektir.

 • YAMAÇ PARAŞÜTÜ DEPARTMANI KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER

4.1 Uçuş Noktasına Ulaşım

 • Tesise ulaşım için kullanılacak transfer araçlarında da %60 kapasite ile sosyal mesafe kapsamında taşıma yapılması öngörülmektedir. Bu konuda Bilim Kurulu ve resmi kurumların alacağı tedbirler eksiksiz hayata geçirilecektir.
 • Transfer araçlarımız her transfer öncesi genel temizlenecek ve ilaçlama personeli tarafından organik ilaç kullanılarak dezenfekte edilecektir. Yapılan bu çalışmalar katılımcılarımızın görebileceği şekilde yayınlanacaktır
 • Aktiviteye katılacak tüm katılımcılarımızın transfer aracına binmeden önce personelimiz tarafından temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklığı ölçümü yapılacak, kayıt ve imza altına alınacaktır. Vücut sıcaklığının yanı sıra hastalık belirtileri (öksürük, ateş ve benzeri) gözlemlenen kişiler tespit edilerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri sağlanacaktır.
 • Yolcuların ve personelin maske kullanımı dahilinde transferler yapılacaktır. Yolcunun maskesi yok ise  temin edilecektir.
 • Transfer aracına binmeden ve tesis girişinde dezenfektanlı paspaslar ile ayakkabı temizliği yapılması sağlanacaktır.

4.2 Yamaç Paraşütü Aktivitesi ve Ekipman Kullanımı

 • Uçuş ekipmanlarında; vücut temasının gerçekleştiği yerler öncelikli olmak üzere her gün başında ve sonunda organik dezenfektan ile temizlenerek katılımcılarımızın kullanımına sunulacaktır. Uçuş kaydı ile birlikte yapılan çalışmalar resmileştirilecektir.
 • Kalkış öncesi ve iniş esnasında kullanılan ve katılımcı güvenliği için gerekli olan kasklar, her uçuş öncesi katılımcılarımızın da görebileceği şekilde organik dezenfektan ile temizlenerek kullanıma sunulacaktır.
 • Kasklar şeffaf siperlik ile daha korunaklı hale getirilecektir.
 • Hem yamaç paraşütü pilotumuzun hem de katılımcının uçuş esnasında eldiven ve maske kullanımı zorunlu olacaktır.
 • Uçuşu yönetecek yamaç paraşütü pilotları ve aktiviteye katılacak kişilerin, aktivite öncesi görevli personel tarafından vücut sıcaklık ölçümleri iki tarafında gözlemleyebileceği şekilde yapılarak kayıt altına alınacaktır. Vücut sıcaklığının yanı sıra hastalık belirtileri (öksürük, ateş ve benzeri) gözlemlenen kişilerin tespit edilerek en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri sağlanacaktır.
 • Yamaç Paraşütü pilotumuz yanında el dezenfektanı bulunduracak ve katılımcılarımızın talep etmesi durumunda kullanımına sunacaktır.

4.3 Yamaç Paraşütü Pilotları ve Personeli

 • Personelin işe alım ve çalışma sürecinde sağlık kontrollerine ekstra özen gösterilecektir. Çalışanların sezon içerisinde sağlık kontrolleri eksiksiz yapılacaktır.
 • COVID-19 kapsamında güvenlik ve sağlık tedbirleri bütün personellerimiz tarafından eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Personele maske ve eldiven kullanımı zorunlu olacaktır.
 • Tüm personelin hijyen eğitimleri sık sık revize edilecektir.
 • İşe geliş ve gidişlerde personelin vücut ısıları ölçülerek kayıt altına alınacaktır. Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzemesi kullanmalarına, fiziksel temasın azaltılmasına ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınacaktır.
 • Bunlar haricinde personel ve misafir güvenliği açısından sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları, alınan geri bildirimler nezdinde yapılmaya devam edilecektir.

ÖNEMLİ: Doğadayız Doğa Sporları Organizasyonu olarak almış olduğumuz önlemler dışında Turizm Bakanlığı  ve Bilim Kurulu ortak çalışması kapsamında ve resmi kurum ve kuruluşlar tarafından tarafımıza bildirilen her türlü ek önlem hızlıca yerine getirilecektir.

 • DİĞER AKTİVİTE DEPARTMANLARI 

Aşağıdaki aktivitelerimiz için de tatilinizin sağlıklı ve güvenli devam etmesi için benzer önlemler alınacaktır.

 • 12 Adalar Tekne Turu
 • Saklıkent Jeep Safari
 • Rüzgar Sörfü Eğitimi ve Su Sporları
 • Kanyoning+Mağara Geçişi
 • Gece Eğlenceleri
 • Atv Safari
 • At Safari 
 • Macera Parkı 
 • Bungee Jumping

ÖNEMLİ: COVID-19 tedbirleri kapsamında aldığımız önlemler hakkında sorularınız ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz

HATIRLATMA: Turizm Bakanlığı, Otelciler Birliği ve Bilim Kurulu nezdinde belirlenen ve tarafımıza bildirilen tüm şartlar uygulamaya konulacak ve tedbirler güncellenecektir. İleriki aylarda, resmi makamlar tarafından iyileşme ve normalleşme süreci kapsamında esneklikler gerçekleştirilir ise tedbirler yeniden revize edilecek ve sizlerle paylaşılacaktır. Alınacak tüm önlemler katılımcılarımızın sağlığı ve güvenliği kapsamında her an yeniden değerlendirilerek misafirlerimizden gelecek geri bildirimler ile güncellenecektir.

Bir doğa gününde sağlıkla buluşmak dileğiyle,

DOĞADAYIZ DOĞA SPORLARI TURİZM

SEYAHAT ORGANİZASYON VE TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ